pengenalan objektif inovasi
Pada tahun 1999, Anugerah Perdana Teknologi Maklumat (APTM) telah diperkenalkan. Anugerah ini merupakan pengiktirafan dan penghargaan yang diberi kepada sesuatu organisasi yang menunjukkan kecemerlangan dalam pelaksanaan dan penggunaan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). APTM telah dianjurkan bersama oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri dan Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM).
Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada organisasi di atas inisiatif inovasi yang telah dilaksanakan serta telah berjaya memanfaatkan ICT.
Dalam konteks perkhidmatan awam, inovasi boleh ditafsirkan sebagai cetusan idea-idea kreatif yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti penyampaian perkhidmatan. Idea-idea tersebut boleh diperoleh dari dalam dan luar atau melalui...
lagi
lagi
lagi