MYCIO
MYCIO
Sistem Maklumat CIO Sektor Awam
Carian maklumat berdasarkan kepada katakunci(keyword) nama agensi atau CIO
Carian :
  Kementerian/Agensi Persekutuan   SUK Negeri
1 Jabatan Perdana Menteri 1 Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor
2 Kementerian Kewangan 2 Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah
3 Kementerian Pengangkutan 3 Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan
4 Kementerian Kerja Raya 4 Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka
5 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 5 Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan
6 Kementerian Sumber Manusia 6 Pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang
7 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 7 Pentadbiran Kerajaan Pulau Pinang
8 Kementerian Pertahanan 8 Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak
9 Kementerian Luar Negeri 9 Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis
10 Kementerian Belia Dan Sukan 10 Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor
11 Kementerian Kesihatan 11 Pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu
12 Kementerian Wilayah Persekutuan 12 Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah
13 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 13 Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak
14 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
15 Kementerian Pendidikan Malaysia
16 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan
17 Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
18 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
19 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
20 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
21 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
22 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
23 Kementerian Dalam Negeri
24 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
25 Kementerian Pendidikan Tinggi